Θανατηφόρων Εργατικών Ατυχημάτων

Μοιραστείτε Αυτά Τα Δεδομένα
Το Έργο Ο Θάνατος / Απώλεια Ανάλυση Στατιστικών Αριθμός
Συνολικά 4,679
Αποδοχών των Εργαζομένων (Ιδιωτικού Τομέα) 3,204
Αυτοαπασχολούμενοι 1,047
Κυβέρνηση Των Εργαζομένων 428
Οι θάνατοι από την Εκδήλωση ή Έκθεση Αριθμός
Μεταφορά Ατυχήματα 1,891
Βία και άλλους τραυματισμούς ατόμων ή ζώων 749
Πυρκαγιές και εκρήξεις 137
Πέφτει, τα ολισθήματα, τα παραπατήματα 793
Η έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες ή περιβάλλοντα 390
Επαφή με τα αντικείμενα και εξοπλισμός 708
Υπερπροσπάθεια και σωματική αντίδραση 9
Θάνατοι ανά Τομέα Αριθμός
Τα αγαθά που παράγουν τομέα 1,964
Παροχή υπηρεσιών στον τομέα 2,287
Του δημόσιου τομέα 428
Θάνατοι από το Επάγγελμα Αριθμός
Εμπόριο, μεταφορά, και βοηθητικά προγράμματα 1,198
Κατασκευή 874
Φυσικών πόρων και ορυχείων 749
Επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες 418
Κατασκευή 341
Πληροφορίες 32
Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 114
Αναψυχής και της φιλοξενίας 207
Εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας 144
Άλλες υπηρεσίες εκτός δημόσιας διοίκησης 174
Θάνατοι κατά Ηλικία Αριθμός
Κάτω των 16 8
16 έως 19 54
20 και 24 289
25 έως 34 742
35-44 838
45 έως 54 1,127
55 έως 64 965
65 + 656

Yuzo - Related Posts

コメントを残す