Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Στατιστικές

Μοιραστείτε Αυτά Τα Δεδομένα
Μη Κερδοσκοπικός Στατιστικά Δεδομένων
Τοις εκατό των Αμερικανών να δώσει σε φιλανθρωπίες κάθε χρόνο Το 70 %
Τοις εκατό του εισοδήματος που δίνεται από τους Αμερικανούς σε φιλανθρωπίες κάθε χρόνο 3 %
Ετήσια αξία συνέβαλαν στην οικονομία των ΗΠΑ από μη-κέρδη $666.1 Δισ. ευρώ
Ετήσια έσοδα που εισπράττονται από μη-κέρδη $1.1 τρις
Ο αριθμός των ανθρώπων που εργάζονται για μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση 13.6 εκατ.
Ετήσιο ύψος των μισθών και ημερομισθίων της μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις $523.4 δισ. ευρώ
Ποσό δωρεά από άτομα ετησίως $222.9 Δισ. ευρώ
Ετήσιο ποσό θεμέλια δώσει μη-κέρδη $39.5 δισ. ευρώ
Ετήσιο ποσό εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών ιδρυμάτων, να δώσει μη-κέρδη $14.9 δισ. ευρώ
Ο αριθμός των ανθρώπων που είπε ότι είναι εθελοντής σε ετήσια βάση 68.2
Αριθμός ωρών άνθρωποι εθελοντικά ετησίως 12,9 δισ

Yuzo - Related Posts

コメントを残す